کوئیز2 | هوافضای جوان

کوئیز۲

1. کدامیک از هواپیماهای زیر از نظر موقعیت بال متفاوت است؟

 
 
 
 

2. دم کدامیک از هواپیماهای زیر با بقیه تفاوت دارد؟

 
 
 
 

3. برای اولین بار بوئینگ 747 توسط کدام شرکت هواپیمایی ایرانی وارد کشور شد؟

 
 
 
 

4. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور توربوجت دارند؟

 
 
 
 

5. کدام یک از گزینه ها هواپیمای پهن پیکر متوسط برد ساخت شرکت لاکهید است؟

 
 
 
 

6. کدامیک از وسایل پرنده ی زیر هم برخی خصوصیات هواپیماها را دارد، هم برخی از خصوصیات بالگردها را؟

 
 
 
 

7. تعداد موتور کدام یک از هواپیماهای زیر بیشتر است؟

 
 
 
 

8. ام دی 83 محصول ادغام کدام شرکت های هواپیماسازی بوده است؟

 
 
 
 

9. بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان کدام است؟

 
 
 
 

10. طویل ترین هواپیمای جهان کدام است؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10