دهکده المپیک ریو از نگاه فضانوردان | هوافضای جوان

دهکده المپیک ریو از نگاه فضانوردان

در زیر تصاویری  هوایی از دهکده المپیک ریو  را مشاهده می کنید که توسط دوربین پیشرفته ناسا از ایستگاه بین المللی فضایی گرفته شده اند.

این تصاویر از خبرگزاری مشرق جمع آوری شده است.

 

A satellite photo of the Pontal peninsula in Rio de Janeiro

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 16, 2016 of the Deodoro Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 16, 2016 of the Equestrian Center in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 19, 2016 of the Arena Amazonia in Manaus, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated July 5, 2016 of the Barra Aquatics Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo of the Riocentro complex in Rio de Janeiro

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 13, 2016 of the Marina da Gloria in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 13, 2016 of Fort Copacabana in Rio de Janeiro, Brazil, before the start Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated July 5, 2016 of the Barra Tennis Center in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 13, 2016 of the Lagoa Rodrigo de Freitas in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 16, 2016 of the BMX Center in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated July 17, 2016 of the Fonte Nova Stadium in Salvador, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 13, 2016 of the Engenhao Olympic Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 16, 2016 of the Deodoro Aquatics Center in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 13, 2016 of the Barra Olympic Village in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 13, 2016 of the Barra Olympic Park in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 20, 2016 of the Mineirao Stadium in Belo Horizonte, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated June 16, 2016 of the Whitewater Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated July 13, 2016 of the Beach Volleyball Arena Copacabana in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS

A satellite photo provided by DigitalGlobe dated July 27, 2016, of the Maracana Olympic Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, being prepared for the Rio 2016 Olympic Games. DigitalGlobe/Handout via REUTERS


 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی را وارد کنید. * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.