تعادل هواپیما (Balance or trim) | هوافضای جوان

تعادل هواپیما (Balance or trim)

یکی از بدیهیات پرواز تعادل است. یعنی مثلاً در حالت پرواز گشت زنی هواپیما بتواند زاویه حمله خود را حفظ کرده و فقط به سمت جلو حرکت کند. به عبارت دیگر هیچ نیرو یا گشتاوری، هواپیما را از مسیر خود خارج ننماید. تعادل هواپیما همیشه باید حول سه محور X و Y و Z وجود داشته باشد.

image
حال به عنوان نمونه تعادل حول محور yها (طولی) رو برسی میکنیم :
بال هواپیما که وظیفه اصلی اش تولید نیروی برآ است، گشتاور دماغه پایین (منفی یا Nose down pitching moment) نیز تولید میکند. این گشتاور تلاش میکند تا زاویه حمله هواپیما را کم کرده و دماغه را پایین ببرد. علاوه بر این در صورت وجود فاصله بین مرکز ثقل و مرکز برآی بال-بدنه (مرکز آئرودینامیکی بال-بدنه)، گشتاور دیگری نیز وجود خواهد داشت.
image
در صورتی که مرکز ثقل جلوتر از مرکز آئرودینامیکی بال-بدنه باشد، این گشتاور به سمت پایین (دماغه پایین) و در صورتی که عقب تر باشد، این گشتاور به سمت بالا(دماغه بالا) خواهد بود. به هر حال این دو گشتاور می بایست توسط یک گشتاور دیگر خنثی شده و یا به عبارت دیگر تعادل برقرار شود، این نقش را دم افقی به عهده دارد. این دم می تواند هم در عقب و هم در جلوی بال قرار گیرد. به اولی دم معمولی یا (Conventional tail) و به دومی دم جلو (Canard or first tail) گویند.

imageimage
به طریق مشابه (علیرغم تقارن هواپیما) نیروهایی (شبیه نیروی موتور در صورت از کار افتادن یکی از موتورها و گشتاور حاصله از جریان گذرنده از ملخ) سبب ایجاد گشتاورهایی حول محور عمودی هواپیما(Z) می شوند. این گشتاورها توسط دم عمودی خنثی شده و تعادل سمتی حاصل می شود.


 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله امنیتی را وارد کنید. * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.