هواپیماهای چندباله | هوافضای جوان

هواپیماهای چندباله

آیا تا حالا به هواپیماهای قدیمی دقت کردید ؟ قطعا دیدید که این هواپیماهای قدیمی از دو یا چند بال استفاده می کنند. می دونید که هواپیماها برای این که از زمین جدا شوند باید بتونند نیروی لیفتی برابر با وزن خودشون رو تولید کنند و هم چنین در دروس آیرودینامیک خواندید که نیروی آیرودینامیک لیفت به مساحت سطح بال بستگی داره و هر چه سطح بال بیشتر باشه نیروی لیفتی که تولید می کنه بیشتر می شه. در قدیم به جای این که بال های بزرگ برای هواپیماها طراحی کنند از چند بال به صورت طبقاتی استفاده می کردند علت این کار هم این بوده که توانایی ساخت بال های بزرگ وجود نداشته. بال های بزرگ علاوه بر تولید نیروی لیفت زیاد نیروی درگ رو هم زیاد می کنند بنابراین برای مقاومت در برابر درگ باید از لحاظ سازه ای توانایی لازم رو می داشتند.

هواپیمای دوباله

هواپیمای دوباله

هواپیمای دوباله

هواپیمای دوباله

هواپیماهای چندباله

هواپیماهای چندباله

هواپیماهای چندباله

هواپیماهای چندباله

هواپیماهای چندباله

هواپیماهای چندباله

هواپیمای دوباله

هواپیمای دوباله

هواپیماهای چندباله

هواپیماهای چندباله

هواپیمای دوباله

هواپیمای دوباله

هواپیماهای چندباله

هواپیماهای چندباله