ایروپدیا | هوافضای جوان - Part 5

طول بال و نسبت منظری

طول بال و نسبت منظری

‏Wingspan یا (b و S) :
طول بال های یک هواپیما یا Wingspan همیشه توسط یک خط مستقیم که نوک یک بال را به نوک بال دیگر متصل میکند اندازه گیری میشود که مستقل از شکل بال (Wing Shape) و زاویه انحراف بال (Sweep back or Sweep forward) میباشد.
برای مثال Boeing 777 طول بال هایش ۶۱ متر (۲۰۰.۱۳۱ فوت) میباشد.

image
image

نسبت منظری (Aspect Ratio یا AR):
نسبت منظری، نسبت دهنه بال Wingspan به وتر متوسط آئرودینامیکی بال است. این پارامتر برای دو نوع بال به صورت زیر تعریف می شود.

بال مستطیلی AR= b/C یا AR=S/C

بال ذوزنقه ای AR =b^2/S یا AR=S^2/A
(^ توان )
image
از نظر سه بعدی یک بال کوتاه و چاق از یک بال بلند و نازک (با همان مساحت) پسای بیشتری دارد. نوک بال به دلیل وجود اختلاف فشار بین بالا و پایین (سطح روی بال فشار کمتر و سطح زیر بال فشار بیشتر دارد فشار از جای بیشتر به کمتر می رود) بال ایجاد گردابه کرده و جریان از پایین به بالا فرار می کند.بنابراین هرچه دهنه بال بیشتر باشد این عارضه کمتر بوده و لذا باعث کاهش پسا از نوع القایی و افزایش برآ می شود، بر اساس فرمول زیر :

(Cdi = (Cl^2) / (pi * AR * e که نشان میدهد هرچه نسبت منظری بیشتر باشد پسای القایی کمتر میشود.
image
هرچه AR افزایش یابد وزن افزایش خواهد یافت.
هرچه AR کاهش یابد، پسا افزایش می یابد.
تعیین AR باید سازشی بین کلیه معیارها باشد! مقدار AR در هواپیماهای (General aviation (GA معمولاً بین ۶ تا ٨ در هواپیما های مسافربری حدود ٨ تا ١١ و در هواپیماهای جنگنده بین ١ تا ۴ درجه میباشد.

 

 

فرود در هنگام وزش باد جانبی (Crosswind landing)

فرود در هنگام وزش باد جانبی (Crosswind landing)

یکی از مهمترین وظایف سکان عمودی متحرک، ایجاد شرایط امن برای فرود هواپیما در هنگام باد جانبی است. در صورتی که در وقت فرود هواپیما، باد جانبی بوزد و خلبان از روش های ویژه استفاده نکند، هواپیما از باند خارج و سبب بروز خطر خواهد شد. یکی از روش های جلوگیری از خروج هواپیما از باند در چنین شرایطی استفاده از سکان عمودی متحرک است.
image
دلیل خروج هواپیما از باند این است که هواپیما به دلیل داشتن پایداری سمتی، به سمت باد چرخیده و به دلیل انحراف دماغه به طرف باد از باند خارج می شود. با استفاده از سکان عمودی متحرک، هواپیما در برابر این چرخش به سمت باد مقاومت کرده و با چرخش کمی به طرف باد سبب می شود که جهت جمع برداری نیروی محرکه هواپیما و نیروی باد، هم جهت با باند باشد.به چنین حالت فرودی Crabbing گویند.
image
بر طبق قوانین استاندارد ایمنی هوایی، هواپیما باید قادر باشد باد جانبی با سرعت خاصی و جهت خاصی را تحمل کرده و ایمن فرود آید. برای هواپیماهای بسیار سبک، بر طبق قوانین JAR-VLA و بند ٢٣٣ یک هواپیما در هنگام وزش باد جانبی ٩٠ درجه و سرعت باد حداکثر Knot ١٠ باید قابل کنترل باشد (درتمامی سرعت های هواپیما).
image
همچنین بر طبق قوانین FAR (بند ٢٣٣ بخش ٢٣) یک هواپیما در هنگام وزش باد جانبی ٩٠ درجه و سرعت Knot ٢۵ (در تمامی سرعت های هواپیما) بایستی قابل کنترل باشد. واضح است بحرانی ترین حالت هواپیما در چنین شرایطی وقتی است که سرعت حداقل باشد.

 

 

اثر نزدیکی به زمین (Ground Effect)

اثر نزدیکی به زمین (Ground Effect)

هواپیما در طول سالها، از اثرات نزدیکی به زمین به صورت های مختلف استفاده کرده است. ولی این استفاده به طور کلی فقط برای قسمت کوتاهی از کل پرواز، مانند مراحل برخاست و فرود بوده است. هواپیماهایی نیز طراحی و تولید شده اند که از اثر نزدیکی به زمین در طول کل پرواز خود بهره برده اند.
این هواپیماها تماماً در نزدیکی زمین پرواز می کنند.
image
پرواز در نزدیکی زمین سبب تغییرات و اثراتی می شود که آنها به طور کلی اثر زمین نامیده می شوند. اثر اصلی نزدیکی به زمین در فرووزش است ولی متعاقباً روی برآ، پسا و گشتاور پیچشی نیز اثراتی می گذارد.
image
تأثیرات زمین هنگامی روی یک هواپیما در نظر گرفته می شود که ارتفاع هواپیما از زمین (یا سطح دریا) کمتر از تقریباً نصف دهنه بال باشد. این اثرات بستگی به عوامل مختلفی از جمله، فاصله هواپیما تا زمین، مساحت بال و سرعت هواپیما دارد این تأثیرات ناشی از برخورد جریان زیر بال با زمین و منعکس شدن یا برگشتن مجدد آنها به سمت هواپیما است.
image
به عبارت دیگر زمین تداخلاتی با گردابهای نعل اسبی(Horseshoe Vortex) که در پشت بال به وجود می آید دارد. برای تحلیل تئوریکی اثر زمین می توان سیستم گرداب نعل اسبی زیر بال ولی با قدرت مخالف با فاصله ای (پایین تر از زمین) برابر با فاصله هواپیما تا زمین در نظر گرفت. به این روش، روش گرداب آینه گویند.

 

 

زاویه نصب بال (Wing Setting angle یا Incidence)

زاویه نصب بال (Wing Setting angle یا Incidence)

زاویه بین وتر ریشه بال و خط مرکزی بدنه را زاویه نصب بال (iw) گویند. این زاویه می‌تواند ثابت باشد یعنی بال به بدنه جوش بخورد و یا مثلاً پیچ و مهره شود. همچنین زاویه نصب بال می‌تواند متغیر باشد و در طول پرواز با چرخش بال حول یک محور تغییر کند (مثل هواپیمای Vought F-8 Crusader). این نوع نصب بال به بدنه ایمنی هواپیما را دچار مشکل می‌کند و وزن هواپیما را نیز افزایش می‌دهد.
در صورت متغیر بودن زاویه نصب بال، زاویه نیازی به تعیین ندارد. ولی در صورت انتخاب زاویه ثابت نصب بال، ملاک این زاویه سرعت کروز است. یعنی باید بتواند CL ( ضریب برآ) مورد نیاز در کروز با حداقل پسا را ایجاد کند.
image
زاویه نصب بال باید آن مقدار باشد که :
١-بتواند CL مورد نیاز در سرعت کروز را ایجاد کند.
٢-حداقل CD (ضریب پَسا) در سرعت کروز را ایجاد کند.
٣-بتوان این زاویه را در هنگام برخاستن (T/O) افزایش داد.
۴-در هنگام کروز زاویه حمله بدنه صفر باشد (یا مساوی با زاویه حمله‌ای باشد که پسای بدنه در آن حداقل است)
imageimage
معمولاً این زاویه بین صفر تا ۴ درجه است و حدود ١٠ درجه برای (T/O) هنگام برخاستن هواپیما باقی می ماند.
به طور آماری زاویه نصب بال
١-در هوپیماهای GA دست ساز حدود ١ تا ٣ درجه
٢-در هواپیماهای حمل نقل مسافری حدود ٣ تا ۵ درجه
٣-در هواپیماهای نظامی جنگنده حدود صفر تا ١ درجه است.

 

 

ارابه فرود هواپیما (Landing Gear)

ارابه فرود هواپیما (Landing Gear)

به طور کلی ارابه فرود در هواپیما دارای چند وظیفه اساسی می‌باشد این وظایف به طور خلاصه عبارت‌اند از :
١-هواپیما را بر روی زمین در حالت پایدار نگه می‌دارد و مانع از تماس و صدمه دیدن بال و بدنه می‌شود.

٢-نقش شاسی گردان را برای هواپیما بازی می‌کند تا هواپیما بتواند بر روی زمین حرکت و یا بارگیری نماید.

٣-در هنگام فرود، ضربات را جذب می‌کند.

۴-قبل از برخاستن هواپیما از روی زمین امکان افزایش سرعت را فراهم می‌کند.
image
با توجه به وظایف اشاره شده در خصوص ارابه فرود اعتقاد بر این است که این سامانه در هنگام پرواز هیچ نقشی را برعهده ندارد و بنابراین برای کاهش تبعات منفی آن از جمله ایجاد پسا بهتر است این نوع سامانه به نوعی داخل بال و یا بدنه هواپیما جمع شود، با توجه به تنوع موجود در طراحی و ساخت ارابه‌های فرود و تعداد چرخ‌های نصب شده و حتی چیدمان متنوع چرخ‌ها به طور کلی ارابه‌های فرود به ۶ نوع تقسیم‌بندی می‌شوند.
image
image
انواع ارابه فرود :

١)یک چرخ اصلی و یک چرخ کوچک
‏(Single main)

٢)چرخ دم (Tail gear)

٣)چهار چرخ (quadricycle)

۴)دو چرخ اصلی و دو چرخ کوچک (Bicycle)

۵)سه چرخ (چرخ زیر دماغه)
‏(Nose gear یا Tricycle)

۶)چند چرخ (Multi bogey)

 

 

بازیافت از فرچرخ (Spin recovery)

بازیافت از فرچرخ (Spin recovery)

یکی از مهم ترین و خطیرترین وظایف سکان عمودی متحرک (Rudder)، بازیافت هواپیما از فرچرخ است. ابزار اصلی هواپیماها در کنترل فرچرخ و خروج از آن، یک سکان عمودی متحرک قوی است. قدرت سکان عمودی متحرک باید آنقدر باشد تا جلوی چرخش و گردش هواپیما در هنگام فرچرخ را بگیرد.
image ادامه نوشته

 

 

اجزاء اصلی سازه های فلزی هوایی

اجزاء اصلی سازه های فلزی هوایی

در سازه اجزاء فراوانی دیده می شود ولی با تقسیم بندی مناسب می توان آن ها را در چند گروه تقسیم بندی کرد.اصولاً سازه یک هواپیما شکل دهنده بال، دم عمودی، دم افقی و بدنه بوده و هواپیما اساساً مجموعه سلولهای تقویت شده ای از قبیل سلول تک خانه بست لوله ای (مانند بدنه) تا سلول های چند خانه (مانند بال و دمها) است که تحت بارهای مختلف قرار گرفته اند.

image

می توان سازه هواپیما را مجموعه ای از ۶ نوع قطعه که به صورت های مختلف به یکدیگر متصل شده اند محسوب کرد، این قطعات عبارت اند از :

١)تیرک (Spar) که جزء اصلی بال و دمها است.
٢)قاب (Frame) که جزء اصلی بدنه به حساب می آید.
٣)تیغه (rib) که دومین قطعه اصلی بال است.
۴)تیرچه (Longeron) که دومین قطعه اصلی بدنه است.
۵)تقویت کننده (Stringer یا Stiffener) که در بال و دمها و بدنه به کار میروند.
۶)پوسته (Skin) که سطح خارجی کلیه اجزاء هواپیما را میپوشاند.

imageتیرک ها، تیرچه ها و تقویت کننده ها قطعات طولی محسوب شده و دارای شکل مقاطع مختلف از جمله I، Z، T می باشند.

imageتیغه ها نیز قطعات عرضی بوده که به طور ساده یک صفحه به شکل ایرفویل می باشند.

imageقاب ها قطعات عرضی محسوب شده و مانند حلقه با شکل های دایره، مربع و مانند اینها هستند.

در این میان پوسته حالت خاصی نداشته و شکل اولیه آنها ورق های بزرگ فلزی است که سطوح خارجی بال، بدنه و دمها را با پرچ شدن به دیگر قطعات می پوشاند.

 

 

موشک (Missile)

موشک (Missile)

شاید قرن هاست که انسان ها از موشک استفاده می کنند، البته در حقیقت آغاز دقیقی برای تولد موشک ها وجود نداره. بعضی ها معتقدند در قرن اول میلادی چینی ها چوب های خیزران رو با نوعی باروت سیاه پر می کردند و داخل آتش می انداختند و با منفجر شدنش هیجان زده می شدند!! بعدا با خودشون گفتن چرا این چوب ها رو به تیرهای کمانمون وصل نکنیم که شتاب بیشتری بگیره؟! و اتفاقا این ایده رو امتحان کردند و اولین موشک های تاریخ متولد شدند.

ادامه نوشته

 

 

دالامبر و تناقض وی

دالامبر و تناقض وی

دالامبر در مقاله ای تحت عنوان (تحلیل تعادل حرکات سیالات به عنوان دنباله ای از مبحث دینامیک) به این نتیجه رسیده بود که پسای وارد بر یک جسم بسته دوبعدی در جریان غیر لزج تراکم ناپذیر صفر است. با وجود به کار گرفتن روشهای متنوع دیگر، وی در سال ١٧۵٢ در مقاله ای به نام (در باب مقاومت) و باز در سال ١٧۶٨ در مقاله ای دیگر به نام (یادداشت هایی در ریاضیات) دوباره به همان نتیجه پسای صفر رسید.
image
در این مقاله آخر جمله ای یافت میشود که نشان میدهد که دالامبر از جواب دادن به این تناقض مأیوس شده بود.

“پس اعتراف میکنم که نمیفهمم چگونه می توان با نظریه، مقاومت سیالات را به گونه ای رضایت بخش توجیه کرد. برعکس به نظر میرسد که این نظریه حتی وقتی با نهایت دقت برسی و مطالعه شود، دست کم در اغلب موارد، مقاومت مطلقاً صفر نتیجه میدهد، تناقضی استثنایی که توجیه آن را به هندسه دانان واگذار میکنم. ژان لورند دالامبر، ١٧۶٨”

پیش بینی پسای دینامیک سیالاتی در زمان دالامبر از اهمیت خاصی برخوردار بود و با وجود اینکه چند تن از بزرگترین متفکران آن زمان درگیر آن بودند، هنوز کسی به نقش لزجت در ایجاد پسا بهای کافی نداده بود. در عوض، دالامبر در تحلیل های خود اصول اندازه حرکت سیال غیر لزج را به کار می گرفت و طبیعی بود که میدان جریان به شکل یکنواختی حول جسم حلقه زده، پسای حاصل صفر می شود.
image ادامه نوشته

 

 

دانه های پرنده

گیاهانی که با دانه تکثیر میشوند برای پراکنده کردن دانه‌های خود در محیط به مکانیزم‌های متفاوتی مجهزند.از آنجا که این مکانیزم‌ها باید به گونه‌ای باشند که دانه را به مکان‌هایی دور از گیاه اصلی برساند،تفاوتهای زیاد و جالب توجهی در ساختار این دانه‌ها به وجود ‌آمده است.

در این نوشتار ما به بررسی آن دسته از دانه‌ها می‌پردازیم که با جریان هوا و باد جابه‌جا می‌شوند. ادامه نوشته

 

 

صفحه 5 از 7« بعدی...34567