مقالات | هوافضای جوان - Part 3

سرمایه گذاری خطرپذیر؛ راهبرد توسعه ی صنعت هوافضا

سرمایه گذاری خطرپذیر؛ راهبرد توسعه ی صنعت هوافضا

 

امروزه روند توسعه فناوری هر صنعتی به عنوان نیاز ضروری آن دنبال می شود. بدون شک، ایجاد ساز و کارهایی مناسب برای تامین مالی فعالیت های نوآورانه عامل اصلی در انجام اهداف توسعه فناوری است. تأمین منابع مالی برای شرکت های نوپا و کوچک که امکان رشد سریع آنها وجود دارد به عنوان سرمایه گذاری خطرپذیر (venture capital) شناخته می شود. ادامه نوشته

 

 

ورود فناوری چاپگرهای سه بعدی به صنعت هوا فضا

1

استفاده از پرینترهای سه بعدی و فناوری ساخت افزودنی (Additive manufacturing ) یکی از بحث های به روز در صنایع مختلف است. ادامه نوشته

 

 

صفحه 3 از 3123