برخورد | هوافضای جوان

پرواز ۲۹۳۷

پرواز ۲۹۳۷

پرواز ۲۹۳۷ سال ۲۰۰۲ یکی از تلخ ترین حادثه های هواییه نه به خاطر این که تعداد کشته شده های این حادثه زیاده بلکه به خاطر این که مسافرین این هواپیما اکثرا بچه های کوچک و مدرسه ای بودند. تو این حادثه در مجموع ۶۹ نفر کشته می شوند که ۴۵ نفر از اون ها بچه های یه مدرسه بودند که برای اردو داشتند به شهر بارسلون می رفتند.

ادامه نوشته