ترمز هواپیما | هوافضای جوان

تراست معکوس، Thrust Reversal

تراست معکوس، Thrust Reversal

همانطور که می‌دانید، موتور هواپیما مسئولیت تولید کل نیروی جلوبرنده هواپیما را به عهده دارد.

ادامه نوشته