ترمودینامیک | هوافضای جوان

ترمودینامیک

ترمودینامیک

آشنایی بافضای کلی درس:

ترمودینامیک یکی از درس های پایه است که بچه های هوافضایی می خونند و مقدمه ای برای درس های اصول جلوبرنده ها و توربو ماشین. لفظ خود درس(Thermodynamics) یک کلمه یونانی است که از دو کلمه ی ترمو به معنی گرما و دینامیک به معنی حرکت تشکیل شده. ترمودینامیکی که در دانشگاه تدریس میشه پیشرفته ی همون ترمودینامیکی است که بچه های ریاضی و تجربی در فیزیک سال سوم دبیرستان می خونند. ادامه نوشته