تصویر برگزیده | هوافضای جوان

پوستر روز – هواپیمای ترابری

پوستر روز – هواپیمای ترابری

ادامه نوشته

 

 

پوستر روز – جنگنده در مه

پوستر روز – جنگنده در مه

ادامه نوشته

 

 

هواپیمای نظامی

هواپیمای نظامی

ادامه نوشته

 

 

پرواز بر فراز کوه ها

پرواز بر فراز کوه ها

ادامه نوشته

 

 

پوستر روز – هواپیمای مسافربری

پوستر روز- هواپیمای جت مسافربری

پوستر روز- هواپیمای جت مسافربری

 

 

پوستر روز – هواپیمای مسافربری

پوستر روز - هواپیما مسافربری

پوستر روز – هواپیما مسافربری

 

 

پوستر روز – موشک هواپایه

موشک هواپایه

موشک هواپایه نصب شده در زیر یک جنگنده

 

 

پوستر روز – هواپیمای نظامی

هواپیما عمودپرواز

هواپیما عمودپرواز