تصویر شاخص | هوافضای جوان

پوستر روز – موشک فضایی

پوستر روز – موشک فضایی

ادامه نوشته

 

 

پوستر روز – هواپیمای مسافربری

پوستر روز- هواپیمای جت مسافربری

پوستر روز- هواپیمای جت مسافربری

 

 

پوستر روز – هواپیما مسافربری

پوستر روز – هواپیما مسافربری

ادامه نوشته

 

 

پوستر روز – موتور هواپیما

پوستر روز - موتور هواپیما

پوستر روز – موتور هواپیما

 

 

پوستر روز – سوخو ۳۵

سوخو 35 - Su 35

سوخو ۳۵ – Su 35

 

 

پوستر روز – اف ۱۶ فالکن

اف 16 فالکن F16 fulcon

اف ۱۶ فالکن F16 fulcon