تصویر موترو هواپیما | هوافضای جوان

آشنایی با خطوط گردابی روی توربین موتور جت

آشنایی با خطوط گردابی روی توربین موتور جت

 

همه ما بادیدن موتور جت متوجه خطوط مارپیچ و گردابی مانند روی توربین ورودی شده‌ایم ولی اغلب هدف از ایجاد این طرح روی اکثر موتورهای جت را که به شکل‌های گوناگونی میباشند، نمی‌دانیم.
برای این طرح‌های مارپیچی در صنعت هوانوردی اسم رسمی در نظر گرفته نشده و معمولا با نام spinner spirals شناخته می‌شوند. طراحی این خطوط به جنگ جهانی دوم برمیگردد که روی چند هواپیما اجرا شده بود. ادامه نوشته