ردگیر | هوافضای جوان

ردگیر خارجی

ردگیر خارجی

منظور از یک ردگیر خارجی، حسگری است که در خارج از وسیله هدایت شونده قرار دارد و بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای هدایت وسیله را فراهم می‌کند. به عنوان مثال برای هدایت برخی از موشک‌های پدافند هوایی از یک رادار ردگیر زمینی استفاده می‌شود. محور ردگیر همواره به سمت هدف نگه داشته می‌شود و زاویه بین خط دید موشک از دید رادار زمینی و محور آنتن اندازه گیری و به عنوان سیگنال خطا تحویل قانون هدایت می‌شود. نحوه عملکرد یک ردگیر خارجی در تصویر زیر نشان داده شده است.

ادامه نوشته