زنبور | هوافضای جوان

بالگرد آینده را اینجا ببینید

بالگرد آینده را اینجا ببینید

یکی از مشکلات اصلی بالگردها این است که حتما باید بر روی سطحی صاف فرود آیند. ادامه نوشته

 

 

ساخت ربات‌های پرنده با الهام از زنبور عسل

ساخت ربات‌های پرنده با الهام از زنبور عسل

یک مدل رایانه‌ای که نشان می‌دهد زنبورهای عسل چگونه از بینایی خود برای شناسایی حرکت جهان اطرافشان و اجتناب از برخورد استفاده می‌کنند، می‌تواند به ساخت فناوری رباتیک هوایی و ربات‌های خودکار بهتر منجر شود.

ادامه نوشته