سیستم پیچیده | هوافضای جوان

مهندسی سیستم چیست و چه اهمیتی دارد؟

مهندسی سیستم چیست و چه اهمیتی دارد؟

اگر با یک تکه کاغذ که این سوال در آن نوشته شده  به سراغ یک دانشکده مهندسی بروید و از دانشجویان بخواهید که به این سوال پاسخ دهند قطعا در آخر با کاغذهای سفید یا پاسخ های عجیب مواجه خواهید شد. طبیعتا اگر به یک مرکز صنعتی هم مراجعه کنید چیزی خیلی بیش از پاسخ های موجود در کاغذهای دانشکده پیدا نخواهید کرد. این نقطه همان جایی است که تفاوت ما را با کشورهای توسعه یافته به خوبی نمایان می سازد. آیا شما هم فکر می کنید مهندسی سیستم یک رشته ی فنی و مهندسی مستقل است؟ باید بگوییم اینطور نیست. در حقیقت مهندسی سیستم یک ابزار کاربردی در هدایت و توسعه محصولات پیچیده مهندسی است. در یک تعریف جامع مهندسی سیستم عبارت از:

“روش‌شناسی تخصصی انسجام بخشی و یکپارچه‌سازی هدفمند مجموعه‌ای از اجزا و عناصر و شکل دهی یک سیستم کامل با ویژگی‌ها و قابلیت‌های کارکردی مشخص می‌باشد. به بیان دیگر ”’مهندسی سیستم”’ دانش و روش‌شناسی در کنار هم قرار دادن اصولی کلیه اجزا و عناصر زیر مجموعه یک سیستم (محصول) و برقراری روابط تعاملی هدفمند و هم افزاینده میان آن‌ها به بهترین شیوه ممکن است که در نهایت منجر به ایجاد یک مجموعه یا سیستم کلان (محصول) با قابلیت و توانمندی مشخص به منظور پاسخگویی به نیازهایی خاص می‌باشد. مهندسی سیستم بر اساس رویکرد سیستمی استوار بوده و دارای ماهیت میان رشته‌ای و چند تخصصی است و بیشترین کاربرد را در ایجاد سیستم‌های پیچیده و دارای تنوعی از انواع فناوری‌ها دارد. مهندسی سیستم به معانی مهندسی طراحی سیستم‌های پیچیده، مهندسی نوآوری محصولات پیچیده، سیستم مدیریت مهندسی نوآوری محصول پیچیده و به عبارتی سیستم ایجاد سیستم‌های پیچیده می‌باشد”

ادامه نوشته