شهاب2 | هوافضای جوان

موشک بالستیک شهاب ۲

موشک بالستیک شهاب ۲

شهاب۲ یکی از اولین اعضای خانواده موشکی بالستیک ایرانه و برادر بزرگتر موشک شهاب۱ بوده و یک موشک کوتاه برد به حساب میاد. خانواده موشک های شهاب که از اونها به عنوان شهاب۱، شهاب۲ و شهاب۳ یاد میشه، دارای موتورهای پرقدرت سوخت مایع می باشند. البته گفته میشه نمونه های جدیدتر و پرقدرت تری از این خانواده نیز ساخته شده. معرفی رسمی شهاب۲ مصادف بود با انجام یک رزمایش بزرگ موشکی در اوایل دهه هشتاد. البته قبل از اون وجود این موشک اعلام شده بود. ادامه نوشته