فضا پیما | هوافضای جوان

شاتل فضایی

ادامه نوشته

 

 

ناسا ماهواره‌ای برای رصد اقیانوس به فضا پرتاب کرد

ناسا ماهواره‌ای برای رصد اقیانوس به فضا پرتاب کرد

سازمان فضایی آمریکا، ناسا اعلام کرد: این سازمان روز جمعه ماهواره‌ای برای رصد سطوح نمک در سطح اقیانوس‌های جهان و اندازه‌گیری چگونگی ارتباط تغییرات در شوری آب با شرایط آب و هوایی آینده به فضا پرتاب کرد.
ادامه نوشته