ماژول | هوافضای جوان

آزمایش زندگی فضایی در ایستگاه فضایی

آزمایش زندگی فضایی در ایستگاه فضایی

سازمان فضایی ناسا قصد دارد در آینده نزدیک اتاقک هایی را به فضا بفرستد تا به ایستگاه فضایی بین المللی وصل شوند. دانشمندان ناسا  می خواهند با این طرح مدل جدیدی از حیات انسان در خارج از کره زمین را مورد آزمایش قرار دهند.

ادامه نوشته