متوسط برد | هوافضای جوان

بوئینگ ۷۳۷

بوئینگ ۷۳۷

از سال ۱۳۴۷ برای اولین بار هواپیمایی به اسم بوئینگ ۷۳۷ وارد خطوط هوایی شد. لوفتانزا اولین خط هوایی ای بود که از این هواپیمای برد کوتاه و متوسط استفاده کرد. شرکت هوایپما سازی بوئینگ هواپیمایی دو موتوره و ارزون تر نسبت به ۷۰۷ و ۷۲۷ طراحی کرده بود و اسم اون رو ۷۳۷ گذاشت. این هوایپما از ۸۵ تا ۲۱۵ مسافر ظرفیت داره.

ادامه نوشته