موشک ضدکشتی کوثر | هوافضای جوان

موشک کوثر

موشک کوثر

اهمیت تنگه هرمز و خلیج فارس به عنوان شاهراه ارتباطی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس با آب های آزاد بر کسی پوشیده نیست. به دلیل اهمیت و حساسیت بسیار بالای این منطقه، بخشی از پروژه های طراحی و ساخت موشک های نظامی ایران معطوف به پاسداری و تامین امنیت کامل این منطقه بوده است. موشک ضدکشتی کوثر را از جمله موشک هایی می توان دانست که با این هدف طراحی و ساخته شده است. ادامه نوشته