هلیکوپتر سازی | هوافضای جوان

شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها)

Capture4

تعمیرات و نوسازی بالگرد در کشور همیشه با نام شرکت پنها همراه است. شرکتی بزرگ که سالهاست وظیفه تعمیر و نگهداری ناوگان عظیم بالگردهای نظامی و غیر نظامی کشور رو برعهده گرفته. این شرکت در سال ۱۳۵۵ پس از آن تاسیس شد که کشورمان تعداد نسبتا زیادی بالگرد خریداری کرد و نیاز بود که مرکزی هم به عنوان ارائه خدمات تعمیراتی سبک و سنگین به این بالگردها راه اندازی شود. البته مقدمات راه اندازی واحد تعمیراتی-پشتیبانی بالگرد در ایران، کمی قبل تر و در سال ۱۳۴۸ با همکاری شرکت ایتالیایی آگوستا انجام شده بود. اما پنها، مجموعه کامل تری با ۱۴۰۰ نیروی داخلی بود. این شرکت با دارا بودن بخش های مختلف N.M.P.  (مرکز مهندسی تعمیر و نگهداری)، H.D.M.P (مرکز تعمیرات اساسی سنگین)،N.I.C.P  (مرکز کنترل موجودی و تدارکاتی ناوگان) وR.F.E.C   (مرکز تحقیقات و ساخت) فعالیت های فنی و مهندسی مهمی را انجام می دهد که در خاورمیانه بی نظیر است. ادامه نوشته