هواپایه | هوافضای جوان

راه اندازی خط تولید موشک کروز نصر هواپایه

راه اندازی خط تولید موشک کروز نصر هواپایه

موشک کروز نصر که پیش از این دریا پایه بود ، هواپایه شده و خط تولید نوع آن نیز به راه افتاد.

ادامه نوشته