واقیت مجازی | هوافضای جوان

به طور مجازی مریخ را ببینید

به طور مجازی مریخ را ببینید

استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش فضانوردان برای روبرو شدن با شرایط نا آشنا استفاده زیادی داشته است. اما این بار ناسا قصد دارد که تجربه ی دیدن مریخ را برای عموم مردم ممکن کند ادامه نوشته