وزارت دفاع | هوافضای جوان

ممان اینرسی و سنجش آن

ممان اینرسی و سنجش آن

ممان اینرسی چیست ؟

ممان اینرسی که هم‌چنین با نام‌های “جرم دورانی” و “جرم چرخشی” نیز شناخته می‌شود به معنی گشتاور مورد نیاز برای ایجاد یک شتاب زاویه‌ای مشخص حول یک محور دوران است‌. که دقیقا همانند تعریف جرم است: جرم به معنی نیروی مورد نیاز برای ایجاد شتاب مشخص در یک جسم می‌باشد‌. هر جسمی که ممان اینرسی بیشتری داشته باشد به گشتاور بیشتری برای افزایش شتاب زاویه‌ای خود نیاز دارد‌. ادامه نوشته

 

 

سازمان صنایع هوافضا

Sazman

روزهای پرالتهاب جنگ تحمیلی و موشک باران شدن شهرها و مراکز مهم شهری و صنعتی کشورمان احساس نیاز به داشتن توانمندی های ساخت و تولید تجهیزات موشکی و دفاعی را در دل متخصصان فنی و نظامی کشورمان بیدار کرد. از پس این احساس نیاز بود که در شرایطی که هیچ یک از کشورهای قدرتمند موشکی حاضر به همکاری با صنایع موشکی ایران برای انجام تحقیقات، طراحی، ساخت و تولید تجهیزات موشکی نبودند گروهی از متخصصان داخلی و بومی تلاش برای این مهم را آغاز کردند. ادامه نوشته