وی22 | هوافضای جوان

وی۲۲

فیلم‌های زیر هواپیمایی به نام وی۲۲ اُسپری(v22 osprey) را نشان می‌دهند.

این هواپیما با این هدف ساخته شده که هم ویژگی‌های یک هلیکوپتر را داشته باشد(مثلا نشست و برخاست عمودی) و هم مثل یک هواپیما با سرعت پرواز کرده و گنجایش حمل تسلیحات را داشته باشد. فیلم زیر نشان می‌دهد که چگونه وی۲۲ هر دو نقش خود را ایفا می‌کند.

ادامه نوشته