پروگرس | هوافضای جوان

پروگرس به ایستگاه فضایی ملحق شد

پروگرس به ایستگاه فضایی ملحق شد

فضا پیمای باری پروگرس M-28M پس از ناکامی های متعدد آمریکا و روسیه برای ارسال تجهیزات به ایستگاه فضایی سرانجام به ایستگاه فضایی رسید. ادامه نوشته

 

 

فضاپیمای باری روسی به ایستگاه فضایی ارسال شد

فضاپیمای باری روسی به ایستگاه فضایی ارسال شد

“پروگرس اِم-۲۸ ام” روز جمعه بوسیله ی موشک سویوز- یو به فضا پرتاب شد که با خود سه تن مواد غذایی و تجهیزات را حمل می کند. ادامه نوشته