پولوتو | هوافضای جوان

اندازه ی پلوتو  بزرگتر از تصور قبلی است

اندازه ی پلوتو  بزرگتر از تصور قبلی است

کاوشگر “نیوهورایزنز” با نزدیک شدن به سیاره ی کوچک پلوتو بحثی ۸۵ ساله را درباره ی اندازه ی آن حل کرده است. ادامه نوشته