INS | هوافضای جوان

ناوبری اینرسی

ناوبری اینرسی

همانطور که در قسمت ناوبری گفته شد، سیستم‌های ناوبری انواع مختلفی دارد، که یکی از این سیستم‌ها، ناوبری اینرسی است. ناوبری اینرسی مهم‌ترین و پرکاربردترین سیستم ناوبری، در کاربردهای نظامی می‌باشد. در این سیستم از حسگرهای اینرسی برای اندازه‌گیری شتاب‌ها و سرعت‌های زاویه‌ای پرنده نسبت به فضای اینرسی استفاده می‌شود، به مجموعه این شتاب‌سنج‌ها و ژیروسکوپ‌ها IMU گفته می‌شود که مخفف Inertial Measurment Unit می‌باشد. اطلاعات خروجی از IMU وارد کامپیوتر سیستم ناوبری شده و در آنجا با انجام محاسبات ناوبری، سرعت، موقعیت و وضعیت وسیله‌ی پرنده نسبت به دستگاه مرجع، در هر لحظه از پرواز محاسبه می‌شود. ادامه نوشته